Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Aylindo s.r.o.
identifikační číslo: 11776056
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 354404
se sídlem Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pamlskovace.cz
telefonní kontakt: +420 704 540 912
e-mail: info@pamlskovace.cz

Aylindo s.r.o., identifikační číslo 11776056 se sídlem Na Lucberku 263, Králův Dvůr, 267 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 354404 (dále také “prodávající“), provozovatel internetového obchodu www.pamlskovace.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za důvěrné.

S osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákony a nařízeními v oblasti ochrany osobních údajů v ČR a EU.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

1.1. Druhy osobních údajů

 • identifikační údaje a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně IČO a DIČ;
 • nastavení, zejména údaje v rámci registrovaného účtu, uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, apod.;
 • údaje o vašich objednávkách, konkrétně údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsob doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;
 • údaje o vašem chování na webu, včetně prohlížení přes mobilní telefon. Především pak zobrazované zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií;
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z Vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu;
 • údaje související s využitím zákaznické podpory zejména záznamy telefonních hovorů, identifikace zpráv.

1.2. Důvody zpracování osobních údajů

 • zpracování objednávky zboží objednaných prostřednictvím webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady);
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu;
 • komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás, například, kontaktovat telefonicky, e-mailem abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace;
 • zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě;
 • ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu;
 • marketingové nabídky, zejména obchodní sdělení;
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Aylindo s.r.o.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy nebo pro výkon interních procesů a postupů;
 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;
 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
 • třetím stranám, např. právním nebo finančním zástupcům, soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;
 • veřejným orgánům (např. policie);
 • třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby;
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů;
 • po dobu, po kterou jsou Pamlskovače.cz jakožto správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené provozovatelem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení;
 • souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.

3. Práva subjektů údajů

 • pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů;
 • v případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů;
 • pro uplatnění svých práv kontaktujte společnost na info@pamlskovace.cz.
 • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Aylindo s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

4. Webové stránky

4.1. Soubory cookies

Webové stránky www.pamlskovace.cz používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou používány ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku;
 • pro zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat;
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

4.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

4.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách prohlížečů nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů.

5. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na sídle Aylindo s.r.o. (Na Lucberku 263, Králův Dvůr 267 01) či e-mailem info@pamlskovace.cz

6. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 6. 9. 2021.

⭐ Sleva 5 % na vše!
Chcete 5% slevu na všechny naše produkty? Stačí vyplnit Váš E-mail a pošleme vám slevový kupón. Navíc vás budeme informovat o všech slevách, nových produktech a článcích.
  Přihlásit se a získat slevu
  Děkuji, slevu nevyužiju