Poškozené zboží při přepravě

Někdy se může stát, že vám radost ze zboží zkazí přepravce a doručí vám zboží, které bylo během přepravy poškozeno. Co v tomto případě máte dělat?

1. Při převzetí zboží od přepravce zkontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznamte přepravci ihned na místě při předání balíku.

2. V případě, že porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku přesto převezmete, jste povinni popsat nedostatek/tky v protokolu o převzetí zásilky, jinak se nemůžete dovolávat nároků z poškození zásilky v průběhu přepravy. Doporučujeme si pořídit fotodokumentaci a ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace.

3. Sepište zápis o škodě s přepravní společnosti. Zápis o škodě můžete napsat i vy jako příjemce zásilky, avšak podat reklamaci právo nemáte (tu má jenom ten, kdo má podepsanou smlouvu v přepravní společnosti, tudíž prodejce – my).

4. Nahlásit škodu musíte bezodkladně, maximálně do 2 dnů;

5. Reklamaci doručení nám nahlaste na email info@pamlskovace.cz a pro urychlení řešení reklamace přiložte fotografie:

  • poškození zboží;
  • vnějšího přepravního obalu (včetně přepravního štítku, manipulačních značek a případného viditelného poškození);
  • uložení zboží v zásilce a to včetně vnitřní výplně (důležité).

Záleží nám na tom, abyste byli spokojeni, proto se budeme snažit podobné situace vyřešit co nejrychleji.